Discount

english version underneath

/


Shit happens


Potłukłaś/-eś nawadniacz? Spokojnie, mi też się tak zdarza. Dostaniesz ode mnie zniżkę, od 5% do 20%. Wystarczy, że wyślesz mi zdjęcie, abym oceniła stan zniszczeń. 


A może jesteś leniuchem, który zapomniał o pielęgnacji naczynia. Ja też nim jestem, dlatego stworzyłam eko nadawniacz :) Dwa lata po zakupie dostaniesz 30% zniżki na kolejny. Wystarczy, że wyślesz zdjęcie, podasz jak się nazywasz i zastosujesz się do dalszych instrukcji ;)


hello@bloomceramic.com


/


Shit happens


Did you broke the dish? Relax, it also happens to me. You'll get a discount, from 5% to 20%. All you have to do is send me a photo to assess the damage.


Or maybe you're a lazy guy who forgot to care for the dish. I am one too, which is why I created an eco water-feed plant :) Two years after the purchase I will get a 30% discount on the next one. All you have to do is send a photo, enter your name and follow the instructions ;)


hello@bloomceramic.com


View